Incorpora Salut Mental de "la Caixa" és un programa d'integració sociolaboral que té com a objectiu la inserció laboral en empresa ordinària de persones amb problemes de salut mental.

La iniciativa de l'Incorpora Salut Mental sorgeix com a resultat d'una demanda des del món de l'empresa i les entitats socials per donar resposta a un dels col·lectius més afectats per l'atur. L'estigma cap a les persones amb trastorn mental obstaculitza el desenvolupament d'un projecte vital de plena autonomia i en igualtat d'oportunitats amb la resta de la societat. 

Contribuir a millorar aquesta situació és el propòsit d'aquest programa. Una feina digna i de qualitat és un gran pas endavant per la integració social de les persones amb trastorn mental.

 

Objectius del programa

Els objetius del programa Incorpora Salut Mental de l'Obra Social "la Caixa" són:

  • Generar més oportunitats de feina en l'empresa ordinària a través de la col·laboració amb les entitats socials adherides al programa Incorpora.

  • Oferir a les empreses una alternativa de Responsabilitat Social Empresarial (RSE) per a la inserció laboral de persones amb problemes de salut mental, en col·laboración amb les entitats de la xarxa Incorpora.

  • Empoderar les entitats de la xarxa Incopora per tal de millorar la seva capacitat d'inserció laboral de persones amb trastorn mental i fomentar la formació dels i les seus/seves professionals tècnics/tècniques.