Salut alerta que l'any 2015 la principal causa de malaltia derivada de la feina va ser la relacionada amb un trastorns mental

El darrer ’Informe de Salut' de la Generalitat de Catalunya alerta de les malalties derivades de la feina que estan relacionades amb trastorns per salut mental, la principal causa. L'any 2015 a Catalunya, es van produir 77,4 casos de malalties relacionades amb el treball per cada 100.000 persones ocupades l’any 2015. Aquestes malalties es defineixen com "qualsevol trastorn de salut que el professional mèdic d’atenció primària del sistema públic de salut, ha considerat que està relacionat amb el treball i ho ha notificat al sistema de vigilància epidemiològica de malalties relacionades amb el treball". 

Entre les malalties que més incidència van tenir l'any 2015 destaquen dos grans grups: els trastorns de salut mental i els trastorns osteomusculars, si bé té més prevalença el primer d'ells. La seva taxa d’incidència és de 38,9 per cada 100.000 persones ocupades, mentre que la dels trastorns osteomusculars és de 26,5 per a la mateixa proporció de població.

En ambdós casos, la taxa d'incidència varia segons el sexe i es decanta cap al mateix costat. D'una banda, el número de malalties relacionades amb el treball va ser d'un 102,2 per a elles, davant del 55,7 d'ells per cada 100.000 persones. Pel que fa a l'afectació concreta dels trastorns de la salut mental en el treball també es va registrar una major incidència en dones. 

Creixen la depressió i l'ansietat 

En la població de Catalunya de 15 anys i més, la depressió i l'ansietat ocupen la segona posició en la llista de problemes que més malestar generen. L'any 2015, un 16,6% dels catalans/es van reportar patir una situació d'aquesta mena. Novament, parlem en femení, hi ha una diferència d'un 8,6% entre les catalanes (20,8%) i els catalans(12,2%). 

Pel que fa a les diferències territorials, la Regió Sanitària del Camp de Tarragona registra més casos de persones amb anisetat i depressió que la resta de regions

Més informació:

Informe de Salut 2016