Navarra, Castella-La Manxa i Extremadura reprenen la seva acció proactiva en aquest primer trimestre del 2017

 

Tres grans línies d'actuació marcaran el rumb d'Incorpora Salut Mental, la branca específica de salut mental del programa d'inserción sociolaboral de l'Obra Social "la Caixa", en aqueste 2017:

  1. Innovació en eines d'intervenció.
  2. Transferència de coneixement: capacitació i formació.
  3. Difusió i intercanvi d'informació (externa i interna)

En el decurs d'aquest primer trimestre de l'any, tots els esforços de l'Oficina Tècnica del programa s'han posat en el desenvolupament de la primera que d'una banda, pretén donar continuïtat a totes aquelles accions iniciades l'any passat i de l'altra, incorporar nous territoris.

 

Els tres principals projectes que van quedar interromputs el 2016 són: 

1. Castella-La Manxa | Inclusió de la perspectiva de la salut mental en els PFI

El projecte dels Punts Formatius Incorpora (PFI) va nàxier amb l'objectiu d'augmentar les oportunitats d'accés al món laboral dels usuaris/es Incorpora amb menys possibilitats de trobar una feina. Des de la Coordinació de CLM es va detectar que les persones amb una condició de salut mental associada accedien a aquestes formacions en menor mesura que d'altres grups de població del programa i que quan ho feien, la taxa d'abandonament era superior.

Entre les hipòtesis que es contemplem per comprendre el perque d'aquesta situació hi ha el fet que les formacions que s'ofereixen no inclouen la pespectiva de la salut mental i per tant, sovint les persones d'aquest grup de població no poden seguir-les. Per aquest motiu, es va decidir desenvolupar en el grup coordinat per Fundación Sociosanitaria de Castilla-La Mancha (FSCLM) un projecte que culminaria amb el disseny i publicació d'una guia inclusiva. 

2. Extremadura | Prova pilot de la función de l'entitat referent

L'entitat referent en salut mental i treball, l'entitat que actuarà com a model d'actuació en el territori i contribuirà a l'empoderament de les entitats generalistes comença a predre forma a Extremadura. Des del passat mes de febrer, les entitats Incorpora Fundación Sorapán de Rieros (Badajoz) i Feafes Cáceres (Cáceres) exerceixen aquesta función en els seus respectius àmbits d'actuació. 

Aquesta prova pilot permetrà introduir les modificacions necessàries en el primer esbós del Manual de l'entitat referent, que l'Obra Social "la Caixa" ja ha fet arribar als grups Incorpora on s'ha iniciat una acció proactiva.

3. Navarra | Predictor d'èxit d'inserció en empresa ordinària

Com saber si una persona està preparada per accedir a l'empresa ordinària o bé necessita treballar abans alguns spectes en d'altres recursos laborals? L'entitat referent d'aquest grup, Ekarkide, vol desenvolupar, amb la col·laboració de l'Oficina Tècnica i un centre universitari, una eina que permeti respondre a aquesta pregunta amb fiabilitat i validesa.