En aquest apartat podrà consultar les respostes a les preguntes més freqüents que tant professionals de les entitats com de les empreses ens poden anar formulant i que els podran ser útils per resoldre dubtes o qüestions de caire més genèric.

 

 Com a professional d'una entitat, puc fer consultes a l'expert, puntuals, del dia a dia o és un servei reservat a casos determinats per la seva complexitat o qüestions més generals?
 Si, l'expert respondrà tant les consultes puntuals quotidianes com a les més genèriques o complexes. Però ha de tenir en compte que pot trobar també resposta a les qüestions del dia a dia a través dels fòrums i xarxes professionals d'aprenentatge col·laboratiu en aquesta mateixa web.

 

 Tot el suport i assessorament de l'expert serà sempre on-line o puc contactar-hi presencialment?
Per norma general, s’utilitzarà el formulari que hi ha a la mateixa web, tant per la demanda com per a la resposta inicial a través del correu electrònic. Tanmateix, en determinats casos, per la seva naturalesa o especificitat es podran utilitzar altres canals de comunicació: telèfon, webex o entrevistes presencials.

 

 Si som una entitat sense experiència en l'atenció a persones amb trastorn mental i volem valorar la possibilitat d'incorporar aquest col·lectiu en els nostres processos d'inserció laboral, que hem de fer?
 Heu de contactar amb nosaltres, i l'expert us orientarà en el disseny de tot el procés (necessitats formatives, coordinació amb xarxes d'entitats, amb salut mental, la implementació del model específic per aquestes persones, etc...).

 

 A part de la consulta a l'expert, les entitats no especialitzades amb salut mental i inserció laboral que estem atenent aquest col·lectiu de persones, com podem saber si la nostra tasca respon als estàndards de qualitat d'aquest tipus de programes?
 Incorpora Salut Mental us ofereix la possibilitat de fer un seguiment personalitzat de l'eficiència i eficàcia dels processos d'inserció laboral d'aquest col·lectiu i també l'oportunitat de fer visites concertades a entitats especialitzades en salut mental i inserció laboral del vostre territori de provada excel·lència, amb qui podeu contrastar tota la informació al voltant d'aquest tema.