Europeu i internacional

Inclou una selecció de normatives de rang europeu i internacional, relacionades amb la inserció laboral de persones amb discapacitat i problemes de salut mental, que podrà consultar i descarregar.

 

II Plan Integral de Salud Mental Andalucía 2008-2012

  LEY 26/2011, d'1 d'agost, d'adaptació normativa a la ONU. (BOE 2-08-2011)PDF - 276KB 

 

Aquesta llei té per objecte imprimir una nova empenta al model social de discapacitat, el precedent més immediat de la qual seria la Llei 51/2003, de 2 de desembre, per arribar a l'objectiu d'adequació concreta de la regulació en matèria de discapacitat a les directrius marcades per la Convenció.