Exemple de com, des de l'empresa, s'aborda, mitjançant la tècnica SBARD, una incidència en el manteniment del lloc de treball d'una persona amb trastorn mental.
La tècnica SBARD és una eina de comunicació molt eficaç en la transmissió d'informació d'una manera disciplinada i oportuna. És útil per assegurar que les accions realitzades estan d'acord amb el previst i documentades. Suposa una millora en la seguretat, transparència, l'eficiència i l'eficàcia de la comunicació entre els professionals.
 
Descarregar document
Català - PDF - 266KB