Presentació de la Conferència de la Dra. Ana Moreno, psiquiatra de l'”Hospital Universitario Príncipe de Asturias” de Madrid, sobre els drets de les persones amb trastorn mental i les normatives que els protegeixen. La situació real en la seva aplicació des dels serveis de salut i durant el seu itinerari d'inserció social i laboral.
Castellà - PDF - 9.69MB