La classificació proporciona, amb un llenguatge estàndard, un punt de referència per descriure la salut i els estats relacionats amb la salut.
Castellà - PDF - 895KB