Els principals trastorns de salut mental

Documents referents als trastorns que generen els problemes de salut mental a les persones, així com informació de consens internacional sobre aspectes relacionats amb la salut mental.

La classificació proporciona, amb un llenguatge estàndard, un punt de referència per descriure la salut i els estats relacionats amb la salut.
Castellà - PDF - 895KB