L'estigma i la discriminació

Informació escrita i audiovisual sobre els prejudicis que envolten a les persones amb problemes de salut mental i què podem fer tots nosaltres per lluitar-hi en contra.

Presentació de la Conferència de la Dra. Ana Isabel Guillén Andrés de la “Universidad Complutense de Madrid” sobre estratègies d'intervenció contra l'estigma en el trastorn mental dirigides a les persones, les seves famílies, els professionals, la població en general i els mitjans de comunicació.
Castellà - PDF - 6.13KB