Aquest manual intenta sistematitzar i ordenar el treball que es realitza des dels “Servicios Integrados de Empleo de la Cruz Roja” en matèria d'intermediació laboral.
Castellà - PDF - 1.62MB