La intermediació laboral

En aquest apartat, s’hi pot trobar un recull d’informació que pot facilitar els procediments de connexió entre persones vulnerables amb risc d’exclusió que cerquen feina i les empreses que necessiten treballadors.

Aquest manual intenta sistematitzar i ordenar el treball que es realitza des dels “Servicios Integrados de Empleo de la Cruz Roja” en matèria d'intermediació laboral.
Castellà - PDF - 1.62MB