Documents de suport en l'acció professional

Documents i propostes en format audiovisual de tipus genèric i/o específic al voltant de les persones amb problemes de salut mental i alguns dels processos que es produeixen en la seva integració a la vida laboral.