El procés d'inserció laboral

Mostra d'eines que ajuden a mesurar els factors que faciliten o entorpeixen el procés d’inserció, així com de la nostra fidelitat en executar pràctiques basades en l’evidència i també els suports que podem necessitar per portar a terme un itinerari d’inserció amb èxit.

Modelo DAFO

  Anàlisi DAFO de l'itinerari d'inserció


Model d'anàlisi de les debilitats, amenaces, oportunitats i fortaleses d'un itinerari d’inserció laboral actual d’una persona.

Versió en català [Word - 382KB]


Cuestionario de motavación

  Qüestionari de motivació


Qüestionari que dóna una aproximació significativa sobre aspectes motivacionals importants per la feina, com ara el grau de satisfacció, l'acceptació social o l'assertivitat, entre d'altres. 

Versión en català [Word - 522KB]


II Plan Integral de Salud Mental Andalucía 2008-2012

  Model de pla de suport adaptat al model laboral


Tipus, intensitat i duració dels suports a la persona en el context laboral.

Versión en català [Word - 383KB]

II Plan Integral de Salud Mental Andalucía 2008-2012 Consultar un exempleVersió en català [Excel - 299KB]
 
 

 

 


Registro de habilidades

  Registre d'habilitats de cerca de feina

 

Avaluació de les habilitats actuals per la cerca de feina.

Versión en català [Word - 474KB]


 

Modelo DAFO

  Model de fitxa pel disseny de l'itinerari

 
Pla de treball que inclou una graella d'accions i resultats en l'itinerari d'inserció laboral pactat amb la persona.

Versión en català [Word - 394KB]

Modelo DAFO

  Reevaluaciones   Versió en català [Word - 400KB]

 


 

Modelo DAFO

  Model d'entrevista d'acollida, valoració i perfil professional


Protocol d'entrevista per recollida dades personas, poder percebre els efectes de la feina en la seva vida i valorar la situació personal, familiar i laboral.

Versión en català [Word - 452KB]