Adaptació de l’escala Work Behavior Inventory per valorar el funcionament de la persona a la feina.
Català - Word - 1067KB