Mesures protectores i preventives

Recomanacions generals sobre la salut mental de la població i estratègies concretes per millorar el benestar en l’entorn laboral i aconseguir una empresa saludable.

 

Promoting mental wellbeing through productive and helathy working conditions: guidance for employers

Aquesta guia elaborada per l'Institut Nacional de Salut i Excel·lència Clínica del Regne Unit proposa un llistat de recomanacions als empresaris per tal de promoure el benestar mental en l'entorn laboral.

 

Modelo entrevistas especiales dificultades

    National Institue for Health and Clinical Excellence, 2009
    Versió en espanyol [PDF - 262KB]


Mental Health policies and programmes in the workplace

Aquest document s'emmarca en l'estratègia política de Salut Mental de la OMS. En ell es descriuen els potencials problemes de salut que poden produir-se en el lloc de feina. Es tracta de mòduls que són de fàcil aplicació o que han estat dissenyats per fer front a la gran varietat de necessitats i prioritats en el desenvolupament de polítiques i planificació de serveis. Cada mòdul aborda un aspecte fonamental de la salut mental. 

 

Modelo entrevistas especiales dificultades

    Organització Mundial de la Salut, 2005
    Versió en anglès [PDF - 724KB]


What you need for Health policies and programmes in the workplace

Aquesta publicació es considera una eina de feina orientada a les persones responsables de gestió d'una empresa per apropar-les a la malaltia mental. Conté informació i consells pràctics en la prevenció i la detecció dels problemes de salut mental que poden presentar les persones treballadores, així com estratègies per planificar el retorn del professional al seu lloc de feina després d'una baixa

 

Modelo entrevistas especiales dificultades

    The Conference Board of Canada, 2005
    Versió en anglès [PDF - 248KB]


Salut i empresa

Presentació de la conferència de conferencia del portaveu de COS Cooperativa, Jordi Vinadé, sobre els conceptes de salut en l'empresa i empresa saludable

 

Modelo entrevistas especiales dificultades

    Cooperativa de Salut
    Versió en català [PDF - 648KB]