Promoció de la salut mental a l'empresa

Informació escrita i audiovisual encaminada a explicar com es pot promoure el benestar en l’entorn laboral i evitar la discriminació de les persones amb problemes de salut mental dins l’empresa.