Guies per a la integració laboral

 

Guia de prevenció de riscos laborals des de l'òptica d'una persona amb discapacitat  


L'Instituto Regional de Seguridad y salud en el Trabajo de Madrid ha elaborat una guia pràctica e innovadora en la que s'aborden tots els aspectes relatius a la prevenció de riscos laborals des de la perspectiva del treballador amb discapacitat. La guia inclou un total de 120 preguntes-respostes, incorporades a l'índex del document per facilitar-ne el seu ús i conté exemples pràctics. 

 

II Plan Integral de Salud Mental Andalucía 2008-2012

    Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo de Madrid, 2015
    Versió en castellà PDF - 2.49MB 


 

Developing the bussines care 


Document adreçat als empresaris, on es fa èmfasi en la importància dels problemes de salut mental en els treballadors. A partir de l'evidència britànica i internacional, s'identifiquen els efectes clau de la malaltia mental i l'estrès a la feina. L'evidència indica que la bona gestió del trastorn mental en la feina dóna bons resultats a nivell empresarial, atès que incideix sobre costos potencialment evitables.

II Plan Integral de Salud Mental Andalucía 2008-2012

    The Sainsbury Centre for Mental Health, 2007
    Versió en anglès PDF - 291KB 


Line manager's resource 


Guia pel maneig i el recolzament a les persones amb malaltia mental en el seu lloc de feina. Aquest recurs ha estat desenvolupat per Shift, en el marc del Departament de Salut d'Anglaterra per reduir l'estigma i la discriminació que pateixen les persones amb trastorns de la salut mental. 

II Plan Integral de Salud Mental Andalucía 2008-2012

    SHIFT, 2007
    Versió en anglès PDF - 378KB 


Employers’ Practical Guide to Reasonable Accommodation Under the Americans with Disabilities 

La Job Accommodation Network (JAN) és un servei de l'Oficina de Polítiques de Feina de Persones Discapacitades del Departament de Treball dels EUA. Aquest document és una guia d'ajuda als empresaris en el maneig d'algunes de les situacions freqüents en relació a la ubicació, així com idees pràctiques per resoldre's.

II Plan Integral de Salud Mental Andalucía 2008-2012

    Job Accomodation Network 2009
    Versió en anglès PDF - 291KB 


Psychologycal Health & Safety. An Action Guide for employers

Aquesta guia posa el focus en subratllar la importància que la seguretat i la salut mental dels treballadors han de tenir pels empresaris. Identifica una sèrie d'accions efectives i viables que es poden posar en marxa des de l'entorn de l'empresa. Les seves propostes s'han extret d'una curosa revisió bibliogràfica i d'una sèrie d'intensos debats i fòrums de consens nacional amb tots els agents implicats del Canadà.

 

II Plan Integral de Salud Mental Andalucía 2008-2012

    Mental health Comission of Canada, 2012
    Versió en anglès PDF - 774KB 


Taking care of bussines: Employers’ guide to mentally healthy workplaces 

Les organitzacions depenen de tenir una força laboral sana i productiva i no té cap sentit que els empresaris ignorin el benestar del seu personal. Problemes de salut mental com l'ansietat, la depressió i l'estrès afecten cada any a una de cada sis persones treballadores a la Gran Bretanya. Tot i així, la salut mental segueix essent un tema tabú. Aquesta guia fa suggeriments de les formes en què es pot augmentar la productivitat, millorar l'acompliment del personal i estalviar-se diners.

 

II Plan Integral de Salud Mental Andalucía 2008-2012

    Mind, 2011
    Versió en anglès PDF - 292KB 


Guia laboral de la salud mental

Aquesta guia està dissenyada per ajudar als treballadors corporatius a obtenir una visió més clara en l'aspecte econòmic de les qüestions psicosocials en la feina (estrès, violència, assetjament, etc.) Quins són els costos de no realitzar cap acció en aquest sentit?

II Plan Integral de Salud Mental Andalucía 2008-2012

    European Network for Workplace Health Promotion (ENWHP), 2009
    Versió en castellà PDF - 292KB 


 
 
Developing business case
Document adreçat als empresaris en el que es parla de la importància dels problemes de salut mental en els treballadors.
A partir de l'evidència britànica i internacional, s'identifiquen els efectes clau de malaltia mental i estrès en el treball. L'evidència indica que la bona gestió del trastorn mental en el treball dóna bons resultats a nivell empresarial ja que incideix sobre costos potencialment evitables.
Developing_the_business_case
Anglès - PDF - 291KB
És una guia per al maneig i suport a les persones amb trastorn mental en el seu lloc de treball. Aquest recurs ha estat desenvolupat per Shift, en el marc del Departament de Salut d'Anglaterra, per reduir l'estigma i discriminació que pateixen les persones amb trastorns de salut mental.
Line-managers-resource
Anglès - PDF - 378KB
La Job Accommodation Network (JAN) és un servei de l'Oficina de Polítiques d'Ocupació de Persones Discapacitades del Departament de Treball dels EUA. Aquest document és una guia d'ajuda als empresaris en el maneig d'algunes de les situacions freqüents en relació a la ubicació,així com idees pràctiques per resoldre-les.
 
Employers_guide_reasonable_accomm
Anglès - PDF - 215KB
Les organitzacions depenen de tenir una força laboral sana i productiva, i no té sentit que els empresaris ignorin el benestar del seu personal. Problemes de salut mental com l'ansietat, la depressió i l'estrès immanejable afecten a un de cada sis treballadors britànics cada any. No obstant això, la salut mental segueix sent un tema tabú. Aquesta guia suggereix formes d'ajudar a augmentar la productivitat, millorar el funcionament del personal i estalviar milers de lliures.
Taking care
Anglès - PDF - 292KB
Aquesta guia posa especial èmfasi a assenyalar la importància que la seguretat i la salut mental dels treballadors ha de tenir per als empresaris. Identifica una sèrie d'accions efectives i viables que es poden posar en marxa des de l'entorn de l'empresa. Les seves propostes s'han extret d'una acurada revisió bibliogràfica i d'una sèrie de debats i fòrums de consens nacional amb tots els agents implicats de Canadà.
Taking care
Anglès - PDF - 774KB