Experiències d'èxit i anàlisi de casos

En aquest apartat hi trobarà d'una banda, exemples d’iniciatives d’èxit referents a projectes, accions o programes de col·laboració promoguts per entitats que donen un valor afegit a la inserció laboral de persones amb problemes de salut mental. I d'altra banda, anàlisi de casos o accions determinades referents a la inserció o manteniment del lloc de treball d’aquestes persones, i que per la seva singularitat i significació creiem que poden ser exemples útils per a tots els agents implicats en la tasca de la seva integració laboral i social.

Aquest cas il·lustratiu presenta un exemple de com un tècnic en inserció laboral aborda, mitjançant la tècnica SBARD, una incidència en el manteniment del lloc de treball d'una persona amb trastorn mental en una empresa. La tècnica SBARD és una manera de comunicar entre equips de professionals, dades importants sobre un problema sobrevingut a una persona o situació, que necessita ser atès i resolt el més aviat possible.
Descarregar document
Català - PDF- 47KB