Bones pràctiques per a la integració laboral

Recomanacions sobre bones pràctiques per a empreses inclusives i breus consells per a empresaris a fi que puguin realitzar adaptacions dels llocs de treball per a persones amb problemes de salut mental.

Estudi qualitatiu que avalua una àmplia gama de pràctiques actuals d’empresaris inclusius en persones amb problemes de salut mental a la feina. Les recomanacions inclouen un major desenvolupament de les polítiques actives d’ocupació, de la inversió en capacitació, més intercanvi de bones pràctiques i augmentar els serveis del personal de suport.
DESCARREGAR DOCUMENT
Anglès - PDF - 783KB
Aquest document mostra uns breus consells i links a diferents recursos que poden ajudar a l’empresari a reinserir i mantenir els llocs de treball de persones amb estrès o trastorn mental.
Anglès - PDF - 64KB