Preparar el retorn al treball després d'una baixa

Propostes per preparar el retorn al treball després d'una baixa. Contempla estratègies per ajudar a les persones amb problemes de salut mental a reincorporar-se al treball i com donar-los l’ajuda que necessiten.

Ponència de Mª Dolores Sole de la “Unidad de Medicina del Trabajo” del “Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo”.
Castellà - PDF - 2.45MB